31. Úvod do programování: část 1. – Hour of Code

  1. Seznámení s projektem Hour of Code
  2. Představení prostředí Hour of Code
  3. Seznámení s vybranými prostředími HoC a řešení daných úloh