32. Úvod do programování: část 2. – Scratch

  1. Seznámení s prostředím Scratch
  2. Tvorba jednoduchých programů
  3. Tvorba vlastního programu
  4. Sdílení zajímavých odkazů